Bronnen

In de databank Praktijkgebied IE vindt u wetgeving, jurisprudentie, tijdschriften en (achtergrond)artikelen op het rechtsgebied Intellectuele Eigendom. PGIE bevat:

Tijdschriften

 • Auteursrecht (voorheen AMI) (vanaf jaargang 2003)
 • Berichten IE (voorheen Bijblad) (vanaf jaargang 2010)
 • Archief Bijblad (jaargangen 1933 – 2010)*
 • BMM bulletin (vanaf jaargang 2003)
 • Mediaforum (vanaf jaargang 1999)*

Weblogs (Achtergrondartikelen en commentaren)

 • IE-Forum.nl (vanaf januari 2006)
 • Reclameboek.nl (vanaf januari 2008)*
 • ITenRecht.nl (vanaf september 2010)
 • LifeSciencesenRecht.nl (vanaf augustus 2012)*
 • IE-Forum.be (vanaf april 2014)*

deLex boeken vanaf 2005 - 2016*

Recentelijk toegevoegd

 • De Wet Bescherming Persoonsgegevens / The Personal Data Protection Act Auteur: AKD
 • Merken en Satire Auteur: Marnix Langeveld
 • Auteurswet / The Dutch Copyright Act Auteur
 • Noot voor Noot Auteur: Bindu De Knock
 • EU IP Law. A short introduction to European Intellectual Property Law Auteur: Paul A.C.E. van der Kooij and Dirk J.G. Visser
 • Verder onder meer:
 • A Century of Dutch Copyright Law
 • Bescherming tegen ambush marketing Merel Arnoldus
 • Boek voor de rechter Roland Wigman en Wendela Bierman
 • BVIE-boekje
 • Collectief beheer, toezicht en geschillenbeslechting – VvA
 • Commercieel portretrecht Dirk Visser (red), e.a.
 • De billijke vergoeding bij filmwerken mr. P. Lindhout
 • De Europese uitdaging voor rechtspraak, rechtswetenschap en onderwijs Jan Brinkhof
 • Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken Mirjam Elferink, Allard Ringnalda
 • Documentatie van Cultureel Erfgoed in juridisch perspectief CIER-reeks
 • Dutch Patents Act 2010 Nederlandsch Octrooibureau
 • European Copyright Code The Wittem Project o.a. Prof. A.A. Quaedvlieg, Prof. D. Visser, Prof P.B. Hugenholtz
 • Film voor de Rechter Roland Wigman en Wendela Bierman
 • Hoofdstukken IE Dirk Visser
 • Hoyng-bundel (Liber Amicorum)
 • Internetscriptieprijs 2013: The legal position and societal effects of security breach notification laws, B.F.H. Nieuwesteeg
 • Leidse IE-almanak Dirk Visser (red), e.a.
 • Licentieweigering als misbruik van machtspositie Sophie van Loon
 • Merk, god en verbod Caspar van Woensel
 • Merkenrechtspraak HvJ EG / EU Dirk Visser
 • Mijn Mediarecht (deel 1 + 2), Gerard Schuijt
 • Ongeoorloofde mededinging,marktmacht en marktomstandigheden D.W.F. Verkade
 • Recht op de Man Prof. mr. F.W. Grosheide
 • Smaad door de Staat Wouter Hins
 • Spoorbundel: Een eigen oorspronkelijk karakter Prof. D.J.G. Visser, D.W.F. Verkade
 • Te intellectuele eigendom Prof. D.J.G. Dirk Visser, G. de Jager
 • The relationship between national and Community trademark law Prof. mr. T. Cohen Jehoram
 • Trademark Case Law, Dirk Visser
 • Valse kunst en recht, mr. R.J.Q. Klomp
 • Volgrecht mr. R.J.Q. Klomp
 • Waarom is BioClaire beschrijvend en Aquaclean niet? Tomas Westenbroek
 • Youtube onder de loep, Kelly Breemen en Vicky Breemen*

Publieke bronnen

 • Rechtspraak.nl
 • Wetten.nl
 • Overheid.nl
 • EUR-Lex en curia, waaronder: Gerecht (van Eerste Aanleg) EU en HvJ EU/EG
 • EHRM
 • Reclame Code Commissie

* Niet (geheel) beschikbaar via Rechtsorde, vraag ernaar bij uw Rechtsorde-contactpersoon.