Disclaimer

deLex uitgeverij bv heeft deze website met de uiterste zorg samengesteld en laten maken. De site en alle informatie op de site in welke vorm dan ook, is eigendom van deLex, tenzij anders is vermeld.

deLex besteedt zorg en aandacht aan de juiste invoer van alle gegevens op de site. De informatie op de site wordt in principe dagelijks ge-update. Bij de invoer van gegevens of informatie door deLex of door derden wordt grote zorgvuldigheid betracht. De site wordt regelmatig onderhouden.

deLex uitgeverij kan echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze site. Daar waar informatie of gegevens op deze site door derden worden ingevoerd, is deLex ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid of volledigheid van deze geplaatste informatie of gegevens. deLex uitgeverij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve gegevens of informatie op de website.

Aan alle informatie en prijzen die worden vermeld op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van deLex uitgeverij informatie, informatie diensten of producten van deze site openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Verwezen wordt naar de Algemene Voorwaarden van deLex bv die ook op deze site van toepassing zijn.

Wanneer u problemen ondervindt op deze site, dan vragen wij u ons daarvan op de hoogte te stellen door een e mail te sturen naar service@deLex.nl; wij proberen dan het probleem voor u zo spoedig mogelijk op te lossen.

 

©deLex bv 2005